Hverdagen i Chili er struktureret og genkendelig og giver tryghed for børnene.

Børnene går på aldersopdelte stuer, som gør at personalet kan følge børnenes optagethed og koble sig på. Dermed oplever vi optaget børn i fordybende aktiviteter, både børneinitierede og vokseninitierede. Vi ser børnene som medskabere, af aktiviteter inden for de aktuelle fokusområder fra den styrkede læreplan.

I 2019 er vi startet op med at have funktionsrum på bestemte dage. Dette har vi igangsat, da Chili er blevet større, nye børn og personaler er kommet til. Vi vil dermed skabe en bredere viden og kendskab til både børn og voksne. Derudover er vi af den overbevisning, at søskende og venner af andre aldersgrupper, skal børnene have mulighed for dels at søge, men og så være sammen med om noget.

Morgenen starter stille og roligt, så alle kommer godt i gang med dagen. Vi hygger med læsning, puslespil, kreativitet og andre rolige aktiviteter.

Samling på stuerne begynder kl. 9. Her synger vi, rimer remser, børnene fortæller, og vi taler om dagen/ugen/årstiden og hvilke planer der er aktuelt. Derefter spiser vi formiddagsmad. 

Frokost som er tilberedt af vores køkkendame spiser vi kl. 11.Efterfølgende er det sovetid, for de børn, der har behov for det. Børnehavebørnene er på legepladsen i middagsstunden og samles på stuerne ca. kl. 13.30, hvor alle slapper af til mindfullness musik.

Kl. 14 får børnene eftermiddagsmad. Derefter er der leg på stuerne og i alrum. Børnene vælger selv, nogle gange fortsættes aktiviteter fra formiddagen, sammen med de voksne. Det kan være aktiviteter som ikke blev færdige, men det kan også være aktiviteter som børnene var meget optaget af.

Kl. 16.00-16.30 begynder alle stuer at samles i alrummet til stille aktiviteter inden Chili lukker kl. 17.00

"Planet og rummet" udstilling 2019