I midt 2019 har Chili fået ny leder og en tilbygning er taget i brug. Personalegruppen og børnetallet er øget og derfor har sidste halvdel af 2019 været præget af at lære hinanden at kende. Vi har genbesøgt det eksisterende pædagogiske grundlag for Chili, dykket ned i Hillerød Kommunes børnepolitik og ikke mindst den styrkede pædagogiske læreplan fra Socialministeriet 2018 og er dermed på vej mod et ny Chili. Vi prøver af, vi implementerer, vi retter til og er i proces. En proces der forhåbentlig aldrig stopper, da refleksion over praksis, pædagogikken, barneperspektivet og børnenes læring og udvikling altid er levende og foranderlig.